Abonnementbetingelser

Anvendelse
Følgende generelle vilkår for salg omfatter udelukkende brug af tjenesterne på Club Supplier, med mindre andet udtrykkeligt angives.
Disse vilkår kan ikke ændres, med mindre det udtrykkeligt aftales mellem leverandør/bruger og Supplier.
Supplier forbeholder sig retten til at fjerne tilmeldte sider uden varsel,

såfremt:

Endvidere er køb og salg mellem virksomheder, formidlet gennem Supplier, heller ikke omfattet af disse vilkår, men udelukkende et anliggende mellem køber og sælger.

Produktinformation
Supplier tager forbehold for eventuelle trykfejl på Club Supplier.

Leveringstid
Hvis ingen anden leveringstid er aftalt forud for handelens indgåelse skal Supplier oprette virksomheden/brugeren indenfor 3 arbejdsdage. Såfremt oprettelsen af virksomheden besværes eller umuliggøres til aftale tid, skal Supplier underrette herom. Dette gælder også, hvis en levering indenfor tidsfristen fordyres i urimelig grad. Denne bestemmelse finder anvendelse, uanset om den pågældende omstændighed indtræffer før eller efter udgangen af det aftalte tidspunkt for levering.

Pris
Alle priser på Supplier er eksklusiv moms. Supplier forbeholder sig ret til når som helst at justere priserne. Kunden underrettes inden oprettelse om en eventuel justering af pris eller ændring i den afgivne ordre og får i den forbindelse mulighed for at fortryde ordren.

Garanti
Supplier.dk forpligter sig ikke til nogen garanti- eller serviceforpligtelser, men forpligter sig til at overholde de abonnementseriodenterminer der aftales i forbindelse med annoncering. Ved køb og salg mellem virksomheder formidlet gennem Club Supplier, henviser vi til virksomhedernes egne salgs- og leveringsbetingelser, og Supplier er ikke omfattet af disse vilkår. Tvister er udelukkende et anliggende mellem køber og sælger/leverandør og bruger.

Force Majeure
Hvis Supplier's opfyldelse af aftalen forhindres, besværes eller fordyres væsentligt af nogen omstændighed, f.eks. indgriben fra myndigheder, indskrænkninger i energi-tilførslen, krig, uroligheder, arbejdsmarkeds forstyrrelser, forbud, restriktioner, udebleven import- eller eksporttilladelse, ulykkestilfælde, ugunstige transport- eller vejrligsforhold som Supplier ikke med rimelighed kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis følger Supplier.dk heller ikke med rimelighed kunne undgå eller overvinde, skal Supplier i tilsvarende grad fritages for sine forpligtelser til at opfylde denne aftale.

Tab af data
Supplier.dk påtager sig intet ansvar for tab af data på dets brugeres egne maskiner eller faciliteter. Supplier anbefaler regelmæssig backup af data omkring opdateringer, som man involverer sig i som bruger eller leverandør.

Begrænsning af erstatningsansvaret
Skulle der opstå skades- eller erstatningsansvar for Supplier i henhold til herværende bestemmelser, kan Supplier's beløbsmæssige ansvar ikke overstige købesummen, for så vidt ansvaret ikke skyldes grov forsømmelighed fra Supplier's side. Supplier kan ikke påtage sig ansvaret for indirekte tab, herunder tab i virksomhed, ej heller skader på anden ejendom forårsaget af varens egenskaber. Supplier er heller ikke ansvarlig for skader, som Supplier, da aftalen blev indgået, ikke med rimelighed kunne tage højde for.

[Luk vindue]